разсад плантация2 разсад

Общи Условия

 

Раздел I

"Общи разпоредби"

Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които ЗП Христо Ванев Иванов предоставя услуги на потребителите си посредством интернет магазина fidanki.com.

aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от fidanki.com – сайт за електронна търговия.

aл. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Чл. 2. ЗП Христо Ванев Иванов си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. ЗП Христо Ванев Иванов управлява този Сайт от офисa си в София, България. ЗП Христо Ванев Иванов не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

Чл. 4. Съгласно чл. 52 от Закона за защита на потребителите ние от  ЗП Христо Ванев Иванов сме длъжни да предоставим свободно на потребителите следната информация:

•    1. Име и адрес на доставчика - ЗП Христо Ванев Иванов, с.Селце, Община Мъглиж, Област Стара Загора

•    2. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

•    3. Цената на стоките е крайна за представяне на съответния продукт.

•    4. Стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в раздел "Срокове и доставка".

•    5. ЗП Христо Ванев Иванов не налага никаква допълнителна стойност при използването на предоставените средства за комуникация с потребителите.

•    6. Начините за доставка на поръчани от нас стоки са подробно описани в раздел "Срокове и доставка".

•    7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

•    8. Право на отказ от стоката - всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от поръчаните от нас стоки в рамките на 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, в случай, че не е ползвана, не е нарушена целостта на опаковката, че е във вида в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП. В случай, че потребителят упражни правото си по чл.55 на ЗЗП, той следва да изпрати заявление за отказ и да върне стоката с ненарушена цялост и запазен търговски вид на адреса на магазина на ЗП Христо Ванев Иванов, от който е изпратена. ЗП Христо Ванев Иванов се задължава да възстанови платените от потребителя суми в срок до 15 дни от датата на която потребителя е упражнил правото си на отказ от стоката. Транспортните разходи по връщане на стоката са за сметка на потребителя. При явно не съответствие на стоката със заявената и с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява на потребителя цялата платена сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 15 дни от получаване на върнатата стоката и ненарушаване на търговския й вид и опаковка или при желание от страна на потребителя и отправено писмено искане я заменя със съответстваща на заявената.

СТОКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ВРЪЩА С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - ПРЕДИ ВРЪЩАНЕТО НА ПАРИТЕ СЕ ПРАВИ ПРЕЦЕНКА НА СТОКАТА

•    9. Обичайният и основен срок на доставка е описан във всеки продукт и важи от датата на поръчката. Ако поръчка бъде направена след 13,00ч., за дата на поръчката се счита следващия работен ден. Ако поръчка бъде направена в почивен или празничен ден, за дата на поръчката се счита първия следващ работен ден.

Раздел II

"Правила за използване на сайта"

Чл. 5. ЗП Христо Ванев Иванов като създател и собственик на този интернет сайт fidanki.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Чл. 6. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл. 7. В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. fidanki.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. fidanki.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на български език.

Чл. 8. Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица. Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. fidanki.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин fidanki.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Чл. 9. Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията на fidanki.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Чл. 10. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III

"Отговорност"

Чл. 11. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ЗП Христо Ванев Иванов по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ЗП Христо Ванев Иванов не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. ЗП Христо Ванев Иванов има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ЗП Христо Ванев Иванов не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Чл. 12. ЗП Христо Ванев Иванов, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ЗП Христо Ванев Иванов за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Раздел IV

"Информация от потребителите"

Чл. 13. ЗП Христо Ванев Иванов, не иска да получава конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. При регистрирането си в fidanki.com, всеки потребител на сайта си създава свое уникално потребителско име – комбинация от букви и цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на fidanki.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им.

Чл. 14. Личните данни – трите имена, ЕГН, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта при своята регистрация в fidanki.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Потребителите на fidanki.com са съгласни с факта, че фирма ЗП Христо Ванев Иванов и нейните служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация с която се идентифицира даден потребител – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактура (когато потребителя желае да получи такава), но без право да я разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато тя се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.

Чл. 15. ЗП Христо Ванев Иванов ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за изпълнение на предлаганите услуги, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за обща комуникация с Вас. ЗП Христо Ванев Иванов няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на ЗП Христо Ванев Иванов са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация.

Чл. 16. Всеки регистриран в fidanki.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителя следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.

Чл. 17. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на ЗП Христо Ванев Иванов, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи и не лични данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, за поддръжка на функционалността му и информация относно ползването на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни.

Раздел V

"Условия за поръчка и доставка на стоки"

Чл. 18. Офертите съдържат основна информация за предлагания продукт съобразно вида му и указване за цената му. Повечето от офертите са придружени със снимков материал. Към някои от офертите има опция за Допълнителна информация и/или Детайлно описание във файл. Указаната цена на отделната стока е за 1 брой и не включва разходи по доставката.

Чл. 19. Избирането на продукти става чрез натискане на бутона "Купи" в офертата на желаната стока. Поръчването на поставените в кошницата видове и количества стоки става чрез натискане на бутона "Потвърждавам поръчката" в преглед на поръчката. Действието представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и fidanki.com. При поръчката клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.

Чл. 20. Посочването на неверен/ сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва ЗП Христо Ванев Иванов със задължението за изпълнение на доставката.

Чл. 21. Поръчките се приемат всеки ден от 0.00 до 24.00 часа. След получаване на поръчката от fidanki.com се извършва проверка на посочения телефон за валидността й чрез потвърждаване на поръчката и адреса, на който да бъде доставена стоката.

Чл. 22. Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Разходите за доставка, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от клиента при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката. Обичайният и основен срок на доставка е описан във всеки продукт и важи от датата на поръчката и до всяка точка в България. Доставката е до посочения от клиента адрес при условие, че адресът е посочен точно и е валиден, както и че поръчката е потвърдена от клиента.

Чл. 23. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.

Чл. 24. Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отпаднала и ЗП Христо Ванев Иванов се освобождава от задължението си да изпълни заявената доставка.

ал. 1) В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката.

Чл. 25 Особености съобразени с изискванията на куриерските фирми, които се заплащат допълнително от всеки клиент.

ал. 1) - Точен/фиксиран час за доставка - според ценоразписа на куриерската фирма
ал. 2) - Доставка в Събота - според ценоразписа на куриерската фирма 
ал. 3) - Експресна доставка в рамките на града - според ценоразписа на куриерската фирма

Чл.26  При поръчка на стойност над 100 лв, КЛИЕНТЪТ заплаща капаро в размер на 50 % от стойността на артикулите. За същото му се издава проформа-фактура на предварително даден e-mail от негова страна.

Раздел VI

"Плащане"

Чл. 25. Плащането на стоките и предоставените услуги се извършва с:

а) Наложен платеж на куриер при получаване на стоката
б) При определени условия можем да изискваме капариране на поръчката = 50% от стойността и. Съответно издаваме Проформ фактура.